trädfällning

Den senaste trädfällning jag var med om var förra året, när jag var hos min far och han fick fällt ett par jättestora träd, bokar för att vara specifik. Bokträd växer inte i norra Sverige, eller ens i Mellansverige. De växer däremot i rikt mått i både Skåne och Danmark. På många sätt har Skåne mer gemensamt med Danmark än med Sverige. Skåne tillhörde Danmark fram till freden i Roskilde 1658, då det gick över i svensk ägo, mycket till snapphanarnas besvikelse. Snapphanarna i Skåne kämpade emot.